NHG praktijkaccreditatie – Huisartsenpraktijk Kraak – Putten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Kraak
Klaas Frisohof 20 3881 SZ
Putten

Terug naar overzicht

NHG praktijkaccreditatie

Per 1 april 2015 is onze huisartsenpraktijk gestart met de NHG praktijkaccreditatie. Wat houdt dit precies in?

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisarts u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een goed gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquête de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt het keurmerk verleent aan de praktijk en wordt er jaarlijks gekeken of de praktijk nog aan deze voorwaarden voldoet.

We hopen voor 1 april 2016 dit keurmerk te behalen.

.

Publicatiedatum: 01-04-2015