Afspraken – Huisartsenpraktijk Kraak – Putten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Kraak
Klaas Frisohof 20 3881 SZ
Putten

Afspraken

Tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen voor het maken van een afspraak. Wanneer u een afspraak wilt maken voor dezelfde dag adviseren wij u zo vroeg mogelijk te bellen. Voor spoedgevallen kunt u altijd direct terecht, wij stellen het op prijs dat u van tevoren even belt zodat wij kunnen rekenen op uw komst.
Een huis bezoek dient bij voorkeur voor 10.00 uur te worden aangevraagd.

Spreekuur

Tussen 8.00 uur en 17.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak.
Bij het maken van de afspraak kan de doktersassistente naar de aard van uw klacht vragen.
Dit is nodig om een juiste inschatting te maken van de ernst en de snelheid waarmee u gezien moet worden.
De doktersassistente gaat (net als de huisarts) vertrouwelijk met uw informatie om.
Een gemiddeld consult duurt ongeveer 15 minuten. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, kunt u dit aangeven bij de assistente.